donderdag 15 oktober 2009

Tarotcards


Ik trok deze morgen de kaart van de engelen Van Doreen Virtue met de vraag of het wel zin had dat ik tarotkaarten voor mensen leg! Ik kreeg dit antwoord van Raphaël:

"Ik help u om geestelijke uitdagingen in uzelf en voor anderen te genezen. U bent een genezer, net als ik! Vaak zitten we geestelijk in een compleet dal. We zien geen uitweg meer en durven nauwelijks enige geestelijke uitdagingen aan. Al dat we doen is geestelijk wat wegkwijnen en diep van binnen, angstig in een hoekje kruipen en hopen dat het over gaat. Helaas gaat het op die manier nooit over. Anderen kunnen vaak niet helpen, de meeste mensen moeten het helemaal zelf doen. U bezit echter de kracht uzelf en anderen geestelijk weer gezond te maken waardoor u en anderen nieuwe geestelijke uitdagingen weer met gemak aan kunnen. U kunt het, want u bent, net zoals aartsengel Raphaël, een ware genezer van de ziel!"

Ja .... ik ga dus verder en begin binnen een uurtje aan de eerste aanvraag die al een tijdje ligt te sudderen! De volgende is dan voor deze avond of morgen!


This morning I drew the map of the Angels Doreen Virtue cards with the question "whether it makes sense that I lay tarot cards for people"!

I received this answer from Raphael:
"I help you with mental challenges for yourself and others to heal. You are a healer, like me! Often we are spiritually complete a valley, we see no way out and dare hardly any mental challenges. All we do is spiritual and what languishing deep down, fear creeping into a corner and hope it passes. Unfortunately it is never that way. Others can often not help, most people have it all yourself. You do however force yourself and others mentally to become healthy again and help so that create new mental challenges may be easy again. You can, because you are like Archangel Raphael, a true healer of the soul!"

Yes .... So I go further and begin within one hour of the first application which is to simmer for a while! The following is for this evening or tomorrow!

Brrrrrrr .... mmmmmmmm!

Wat een mooie morgen!
A beautiful morning!
Binnen lekker genieten van de twee kachels!
Enjoy the two stoves now!
A time for poetic feelings, art, creation and cosiness!
And in the garden of Michal it looks like this!

woensdag 14 oktober 2009

Tentoonstelling Halle-Zoersel

http://www.liaschelkens.com/